normeringen voor veilige handschoenen

Bos bedrijfskleding

Handbescherming, waaronder werkhandschoenen zijn een zeer belangrijke vorm van persoonlijke bescherming tijdens het werken. Met de juiste handbescherming voorkom je een aangetaste huid en beschadigde vingers. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van handbescherming? Allereerst zijn er 5 normeringen voor handbescherming. Deze normeringen zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat werkhandschoenen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Bos bedrijfskleding

1. Norm EN 374: bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze normering is vooral gericht op de penetratie en permeatie van gevaarlijke stoffen en zuren. Penetratie wil zeggen dat de handschoen niet mag lekken en permeatie duidt erop dat de handschoen zich niet als een spons mag gedragen, anders komt de huid alsnog in aanraking met de stof.

(Nieuwe) Norm EN ISO 374-1:2016
Een handschoen die beschermt tegen chemicaliën, wordt volgens de nieuwe norm dus gecertificeerd volgens de EN ISO 374-1:2016. Dit deel 1 beschrijft de eisen waaraan een dergelijke handschoen moet voldoen. Deze eisen zijn:

Voldoen aan de lektesten waarvan de methodes worden beschreven in de EN ISO 374-2:2014
Voldoen aan permeatie-eisen voor één of meer chemicaliën. Deze testmethode is beschreven in EN 16523-1:2015 (vroegere EN 374-3:2003).

De drie pictogrammen uit de oude EN 374-norm zijn vervangen door één pictogram voor drie categorieën chemische handschoenen, met de toevoeging van een letter. De nieuwe norm specificeert dus drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties (EN 374-2:2014). Handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en dienovereenkomstig geëtiketteerd met nieuwe pictogrammen.

 

Bos bedrijfskleding

2. Norm EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s

EN 388 is de classificatienorm voor beschermende werkhandschoenen op basis van hun weerstand tegen mechanische risico's. Werkhandschoenen met de norm EN 388 beschermen tegen risico’s als schuren (A), snijden (B), scheuren (C), perforeren (D), snijweerstand TDM-test (E) en schokweerstand (F). Elke letter krijgt zijn eigen prestatieniveau waarbij 4 of 5 het best haalbare is (of 4 of 5 het hoogst is, hangt af van de categorie). Deze prestaties staan ook bij al onze handschoenen aangegeven.

 

Bos bedrijfskleding

3. Norm EN 407: bescherming tegen thermische risico’s

Deze norm beschermt de handen tegen hitte en/of vuur. Ook hier gelden weer verschillende letters bij het icoon die aangeven hoeveel het materiaal aan kan. Voor het beschermingseffect van de werkhandschoenen is het belangrijk, of het gaat om omgevingshitte of om direct contact met hete voorwerpen. Gevaren kunnen door contact met grote hitte, veroorzaakt door ontbranding, straling of op andere wijze ontstaan.<

 

Bos bedrijfskleding

4. Norm EN 421: bescherming tegen straling en radioactiviteit

Voor de bescherming van radioactiviteit moet een handschoen vloeistofdicht zijn en de penetratietest doorstaan. Om de handen te beschermen tegen straling moet de handschoen lood bevatten.

 

Bos bedrijfskleding

5. Norm EN 511: bescherming tegen koude

Handschoenen met de norm EN 511 beschermen tegen koude. Daarbinnen bestaat verschillende prestatiecategorieën, namelijk (A) bescherming tegen geleidingskoude, (B) bescherming tegen contactkoude en (C) waterdoorlaatbaarheid.

BOS bedrijfskleding web

Adres

Nijverheidsweg 23D
2821 AT Stolwijk

Contact

Info

KvK 24407352
BTW NL817577713B01

Grote maten

H.B. Nederburghstraat 2D
2861 ZB Bergambacht